Alternativa sätt att rösta

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen finns det andra alternativ. Du kan förtidsrösta i röstningslokaler som kommunerna eller utlandsmyndigheterna har inrättat. Du kan även rösta med bud eller ambuleradnde röstmottagare. Är du utomlands kan du brevrösta.

Förtidsrösta

Förtidsröstningen börjar 18 dagar innan valdagen och du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela Sverige. När du förtidsröstar måste du ha med dig röstkortet och godkänd id-handling.I Uddevalla kommun finns fem röstningslokaler, som är öppna från 22 augusti till 8 september (se öppettider för respektive lokal).

Kontaktcenter, Rådhuset, Kungsgatan 29 måndag-fredag kl. 8:00-18:00, lördag kl.10:00-14:00
Bohusläns museum, Museigatan 1, måndag kl 10.00-15.00, tisdag-torsdag kl. 10.00-19.00, fredag-söndag kl. 10.00-15.00
Ljungskilegården, Hälle Lider måndag-fredag kl. 10.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00
Dalabergs bibliotek, måndag-torsdag kl. 10.00-17.00, fredag kl. 10.00-15.00
Torp köpcentrum, måndag-fredag kl. 10.00-19.00, lördag-söndag kl. 10.00-17.00

Du även förtidsrösta på Mötesplats Tureborg, den 3 och 7 september, kl. 12:00-15:00

På valdagen kan du förtidsrösta på Stadshuset; Varvsvägen1 kl. 8:00-20:00. Där kan du även få dubblettröstkort.

Budrösta

Att rösta med bud betyder att någon hjälper dig med att transportera din röst till din vallokal eller till en röstningslokal.Du kan rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och därför inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Material finns att hämta på alla ställen där man kan rösta. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan använda lantbrevbäraren som bud. Lantbrevbäraren har material för budröstning med sig.

Så här går budröstning till.

Ambulerande röstmottagare

Du som är sjuk, gammal eller har en funktionsnedsättning  och inte själv kan ta dig till en vallokal eller en röstningslokal kan  få lämna din röst till ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen kommer till ditt hem eller motsvarande för att ta emot en förtidsröst under samma förutsättningar som gäller  i en röstningslokal för förtidsröstning. Det  är valnämnden i varje kommun som utser dessa röstmottagare och de måste vara minst två när de ta emot röster.

Brevrösta från utlandet

Personer som har rösträtt vid något av valen kan brevrösta från utlandet. Beställ då material från Valmyndigheten.

Så här går brevröstning till.

Valskjuts

Taxi, på valnämndens bekostnad, kan ordnas för dig som har svårt att annars ta dig till vallokal på valdagen.

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 0522-69 65 50
kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00