Alternativa sätt att rösta

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen finns det andra alternativ. Du kan förtidsrösta i röstningslokaler som kommunerna eller utlandsmyndigheterna har inrättat. Du kan även rösta med bud eller ambulerande röstmottagare. Är du utomlands kan du brevrösta.

Förtidsrösta

Förtidsröstningen börjar 18 dagar innan valdagen och du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela Sverige. När du förtidsröstar måste du ha med dig röstkortet och godkänd id-handling. Så här gör du.

På valdagen

På valdagen röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort eller i en röstningslokal.
Så här gör du.

Budrösta

Att rösta med bud betyder att någon hjälper dig med att transportera din röst till din vallokal eller till en röstningslokal. Du kan rösta med bud om du är sjuk, funktionsnedsättning eller gammal och därför inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Material finns att hämta på alla ställen där man kan rösta. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan använda lantbrevbäraren som bud. Lantbrevbäraren har material för budröstning med sig.
Så här gör du.

Ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vallokal, budrösta eller behöver mer hjälp än vad lantbrevbäraren kan bistå med kan du få besök av kommunens ambulerande röstmottagare. Kontakta kommunen tel. 0522-69 65 50 om du vill boka ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen kommer till ditt hem eller motsvarande för att ta emot en förtidsröst under samma förutsättningar som gäller  i en röstningslokal för förtidsröstning. Det  är valnämnden i varje kommun som utser dessa röstmottagare och de måste vara minst två när de ta emot röster.

Brevrösta från utlandet

Personer som har rösträtt vid något av valen kan brevrösta från utlandet. Beställ då material från Valmyndigheten.
Så här går brevröstning till.

 

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 0522-69 65 50
kommunen@uddevalla.se

Valnämnd

Ordförande Fredrik Södersten telefon 076-816 04 30
Vice ordförande Sebastian Grip Nilsson 070-410 12 38

Förslag på sidor