Arbeta som röstmottagare på förtidsröstningen

Arbete med förtidsröstning innebär schemalagd arbetstid på totalt cirka 60-90 timmar under de 18 dagar förtidsröstningen pågår. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad samt höga krav på noggrannhet. Det är en kommunal övervägningsfråga och det ska alltid ske en individuell bedömning av röstmottagarens lämplighet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Alla röstmottagare ska genomgå en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. 

Vi kommer att ha förtidsröstning på följande platser Torp Köpcentrum, Dalabergs bibliotek, Bohusläns museum, Kontaktcenter och Ljungskilegården.

Samtliga platser är tillsatta till hösten val.

Konto och lönebesked

Ska du tjänstgöra som röstmottagare och inte är anställd i kommunen måste du ange ett konto för att få ditt arvode,se löneinsättning.

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 0522-69 65 50
kommunen@uddevalla.se

Valnämnd

Ordförande Fredrik Södersten telefon 076-816 04 30
Vice ordförande Annette Frisk 070-664 22 93

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00