Arbeta som röstmottagare på förtidsröstningen

Alla platser till årets förtidsröstning är nu tillsatta.  

Arbete med förtidsröstning innebär schemalagd arbetstid på totalt cirka 80-120 timmar under de 18 dagar förtidsröstningen pågår. Att vara röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad, samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. 

Vi kommer att ha förtidsröstning på följande platser Torp Köpcentrum, Dalabergs bibliotek, Bohusläns museum, Kontaktcenter och Ljungskilegården.

Konto för löneinsättning och lönebesked

Ska du tjänstgöra som röstmottagare före eller under EU-valet som är den 26 maj måste du ange ett konto för löneinsättning.

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 0522-69 65 50
kommunen@uddevalla.se

Valnämnd

Ordförande Fredrik Södersten telefon 076-816 04 30
Vice ordförande Sebastian Grip Nilsson telefon 070-410 12 38

Mer information

Uppdragsbeskring

Ikon dokument/fil

Handledning vid förtidsröstning

Handledning förtidsröstning från Valmyndigheten.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00