Arbeta som röstmottagare på förtidsröstningen

Arbete med förtidsröstning innebär schemalagd arbetstid på totalt cirka 50-90 timmar under de 18 dagar förtidsröstningen pågår. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad samt höga krav på noggrannhet. Det är en kommunal övervägningsfråga och det ska alltid ske en individuell bedömning av röstmottagarens lämplighet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Alla röstmottagare ska genomgå en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Läs igenom Krav och kvalifikationer för uppdraget som röstmottagare i Uddevalla kommun Word, 62.9 kB. för att få mer information om vilka krav som ställs. Röstmottagare placeras av valkansliet. Nya sammansättningar görs inför varje val. Placering sker utifrån spridning avseende ålder, kön och erfarenhet.

Vi kommer att ha förtidsröstning under perioden 22 maj till 8 juni på Torp Köpcentrum, Dalabergs bibliotek, Bohusläns museum, Kontaktcenter och Ljungskilegården. Läs under "Mer information" om uppdragsbeskrivning, lokalinformation samt öppettider.

Centrala parter har kommit överens om att dygnsvilan inte behöver gälla under valdygnet för de arbetstagare som jobbar med EU-valet. Den tillfälliga avvikelsen omfattar arbetsuppgifter som måste utföras för att säkerställa att valet kan genomföras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Läs SKR:cirkulär Pdf, 37.4 kB.

Ansök genom att skicka ett personligt brev senast 1 mars innehållande person- och kontaktuppgifter samt erfarenhet och önskemål om placering med e-post till val@uddevalla.se.

Konto och lönebesked

Ska du tjänstgöra som röstmottagare och inte är anställd i kommunen måste du ange ett konto för att få ditt arvode,se löneinsättning.

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 0522-69 65 50
kommunen@uddevalla.se

Valnämnd

Ordförande Fredrik Södersten telefon 076-816 04 30
Vice ordförande Sebastian Grip Nilsson 070-410 12 38

Förslag på sidor