Frågor och svar Trafik och resor

Kungstorget och annan allmän plats

 • Behöver jag polistillstånd för att använda allmän plats?

  Du behöver ansöka om polistillstånd enligt Ordningslagen. Kommunen fungerar som remissinstans och har vetorätt.

  Läs mer på sidan Tillstånd och regler.

 • Behöver skolklasser söka tillstånd för försäljning på torget och allmänna platser?

  Polistillstånd krävs inte. All försäljning hänvisas till Kungstorget. Kontakta Uddevalla Centrumutveckling som kommer att hänvisa er till en lämplig plats.

  Läs mer på sidan Torghandel.

 • Får jag sälja bär och grönsaker på gågatan?

  Enligt beslut i kommunfullmäktige är det inte tillåtet att sälja blommor, frukt, bär, grönsaker och godis på gågatan. Den typen av försäljningen hänvisas till Kungstorget alternativt övriga gator.

  Kontakta Uddevalla Centrumutveckling som kommer att hänvisa er till en lämplig plats.

 • Jag behöver gå på toaletten i stan, vart hittar jag en toalett?

  I Uddevalla finns en offentlig toalett vid Kungstorget, på Norra Hamngatan. Det finns också en toalett nära Strandpromenaden vid Mobil Oil.

  Offentliga toaletter>>

 • Kostar det att använda allmän plats för till exempel allmän sammankomst?

  Polisen tar ut en avgift för ansökan om att använda allmän plats samt för ansökan om allmän sammankomst. Den avgiften betalar du till Polisen. Kommunen debiterar avgift för markhyra. Föreningar, politiska partier och kommunala förvaltningar betalar ingen avgift för markhyra.

  Läs mer om avgift för att använda kommunal mark>>

 • Krävs det andra tillstånd för att bedriva verksamhet på allmän plats?

  Det beror på vilken typ av verksamheten du bedriver. Tänk på att du behöver en godkänd trafikanordningsplan om din verksamhet kommer att beröra gång- eller biltrafik.

  Du hittar mer information i vår checklista.

 • Vad menas med allmän plats, allmän sammankomst och offentlig tillställning?

  Allmän plats är gator, vägar, parker, torg, cykelvägar, parker eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

  Allmän sammankomst och offentlig tillställning är olika slags aktiviteter som anordnas för allmänheten eller där allmänheten har tillträde.

  Läs mer på sidan Tillstånd och regler.

Gator, trafik och renhållning

 • Det har snöat inatt, när kommer snöplogen?

  Från 1 november till 31 mars finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning på allmänna gator dygnet runt. Snöröjningen påbörjas när snödjupet är fem centimeter.

  Prioriteringsordning vid plogning:

  • Huvudgator/stora gator där kollektivtrafik går, samt vårdboenden, förskolor och skolor
  • Gång- och cykelvägar, busshållplatser
  • Bostadsgator
  • Parkeringar

  Målsättningen är att det ska vara halkbekämpat efter 8 timmar och vid avslutat snöfall är målsättningen att det ska vara snöröjt efter 24 timmar.

  Snöskottning och sandning>>

 • En lampa är trasig i gatubelysningen på vår gata. När kommer ni och fixar det?

  Felavhjälpning gatubelysning prioriteras enligt följande:

  Omedelbar åtgärd

  • Fara för trafik- eller personsäkerheten
  • Omfattande lampbortfall
  • Stolplucka saknas

  Åtgärd inom två veckor (perioden 1 oktober - 31 mars)

  • Tre eller flera lampor i rad har slocknat
  • Släckt lampa vid större vägkorsning, övergångsställe, busshållplats eller trappa

  Åtgärd inom fyra veckor (perioden 1 april - 30 september)

  • Fem eller flera lampor i rad har slocknat
  • Släckt lampa vid större vägkorsning, övergångsställe, busshållplats eller trappa

  Läs mer på sidan Belysning.

 • Jag har en funktionsnedsättning som gör det svårt att köra bil eller åka med kollektivtrafiken. Hur fungerar färdtjänst?

  Färdtjänst är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som gör det svårt att åka med kollektivtrafiken eller förflytta dig med eget fordon. För att ha rätt till färdtjänst måste du ansöka om ett tillstånd hos socialtjänstens biståndsavdelning.

  När du har beviljats färdtjänst får du resa obegränsat inom och mellan de kommuner som ingår i färdtjänstområdet. Dit hör Uddevalla kommun och kranskommunerna Trollhättan, Stenungsund, Munkedal, Färgelanda, Vänersborg, Orust, Lysekil och Lilla Edet.

  Läs mer på sidan Färdtjänst.

 • Vi har en ganska så stor häck vid vår tomt. Vad bör jag tänka på?

  Det är en härlig tid när det växer och frodas, men det kan bli för mycket av det goda. Om växter intill gång- och cykelvägar eller gator blir för höga skymmer de sikten i trafiken.

  Du som har hörntomt
  Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

  Du som har utfart mot gata
  Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från körbanan. Sikten bör vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

  Du som har tomt intill gata
  Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.  

  Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 m
  • över cykelväg: minst 3,2 m
  • över körbana: minst 4,6 m

  Läs mer på sidan Häckar och buskage.

 • Vi har en överfull papperskorg i vårt område. När ska ni tömma den?

  Centrala Uddevalla städas varje dag året runt. Papperskorgarna kontrolleras varje dag i samband med städningen och töms vid behov.

  Övriga Uddevalla städas och papperskorgarna töms minst en gång per vecka året runt.

  Gör gärna en felanmälan.

 • Vi har hittat en skrotbil. Vem ska vi kontakta?

  Hittar du skrotbilar som finns i naturen, bostadsområden eller längs vägar kan du kontakta oss via formuläret fordonsflyttning.

 • Vi vill att bilisterna ska sänka farten på vår gata. Skulle blomlådor fungera?

  Blomlådor på gatan under sommaren är ett kortsiktigt och effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. Fyll i en ansökan om utplacering av blomlådor så kontaktar samhällsbyggnad er för att boka ett möte.

  Då kan vi tillsammans se om gatan uppfyller fastställda kriterier samt komma överens om en bra placering.

  Läs mer på sidan Blomlådor.

Parkering

 • Måste jag checka ut när jag vill avsluta min parkering?

  När du betalar med kort i parkeringsautomaten väljer du när du vill bli utcheckad med hjälp av värdeknapparna. Då blir du automatiskt utcheckad vid vald tid.

  Du kan också avsluta din parkering tidigare genom att gå tillbaka till automaten och checka ut.

 • Var kan jag parkera?

  Uddevalla kommun kan hjälpa dig med boendeparkering, arbetsplatsparkering eller tillfällig besöksparkering och långtidsparkering.

 • Vilka parkeringsregler gäller i Uddevalla centrum?

  Uddevalla centrum är indelat i parkeringszoner där olika tidsbegränsningar och avgifter gäller.

  Vardagar klockan 10-18 och på lördagar klockan 10-14 kan parkera vid:

  • Röd zon – max en timma, tio kronor per timma
  • Gul zon – max två timmar, fem kronor per timma
  • Grön zon – dagparkering, fem kronor per timma eller 30 kronor per dag
  • Lila zon – max tre timmar gratis utan biljett
  • Blå markering – max 15 minuter gratis

  Gratis parkering finns på flera platser i centrum. I röd och gul zon finns flera 15-minutersparkeringar. På Kampenhofsområdet finns fri parkering i tre timmar på avgränsade platser.

  Kvällar, nätter och helgdagar finns inte några tidsbegränsningar eller avgifter, förutom i röd zon där två kronor per timma gäller. Dag före helgdag gäller lördagens regler.

  Läs mer på sidan om parkering

Båtar och hamn

 • Var finns det sjösättningsramper i Uddevalla?

  Det finns sjösättningsramper vid Rödön och vid Lövåskajen i Södra hamnen.

  Här kan du läsa mer om båtar och hamnar.

 • Var och vilken form av gästhamnsservice finns i Uddevalla?

  Vid gästhamnen i Södra Hamnen finns det cirka 35 båtplatser, dusch, toalett, tillgänglighetsanpassad toalett och tvättstuga. Det finns också en tömningsstation för båttoaletter. Det finns tillgång till el, trådlös internetuppkoppling och vatten vid bryggan.

  Hamnen är ca 3 meter djup.

  Öppettider: 1 maj - 30 september.

  Sjötapp med drivmedel finns 500 meter väster om gästhamnsservicen. Manuell betjäning under säsong.

  Båtar och hamnar>>

Lekplatser

 • Vilka lekplatser i kommunen har ni tänkt att rusta upp och vilka läggs ned?

  Idag finns det 40 lekplatser runt om i kommunen. Enligt kommunens upprustningsplan antagen år 2016 ska vi ha 45 kommunala lekplatser år 2026. Syftet med våra lekplatser är att skapa spännande mötesplatser för aktivitet och lek med blandade åldrar och intressen. Vi satsar på kvalitet istället för kvantitet.

  På sidan Lekplatser kan du läsa mer om vad planen är för just din lekplats.

Grävning

 • Vilka tillstånd behöver jag för att gräva inom detaljplanelagt område?

  Om du vill gräva/schakta eller borra på kommunens mark inom detaljplanelagt område ska du ansöka om grävtillstånd. Vid grävning på eller intill gata behöver du en godkänd trafikanordningsplan, TA-plan.

  Du ska alltid göra ledningskollen innan du startar grävningsarbete. I förekommande fall behövs det även polistillstånd.

  Läs mer på sidan Gräva, schakta och trafikanordningsplan.