Fordonsflytt

Fordon som parkerats så att det utgör ett hinder för framkomlighet, på ett (mycket) trafikfarligt sätt eller övergivits av sina ägare kan borttransporteras på fordonsägarens bekostnad.

Hittar du skrotbilar som finns i naturen, bostadsområden och längs vägar eller om ett fordon blivit uppställt på din mark under en längre tid kan du göra en felanmälan via vår e-tjänst nedan.

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor