Sponsring av elitidrott

Kriterier för sponsring av elitidrott

Föreningen ska bedriva en verksamhet som ska vara samhällsnyttig och bygga på de värdegrunder som är förenlig med Uddevalla kommun och Riksidrottsförbundet beslut och verksamhet.

 • Sponsringen ska riktas till en förenings angiven verksamhet
 • Verksamheten ska bidra till att öka kännedomen om Uddevalla kommun på en hög nationell eller internationell nivå
 • Ge massmedial uppmärksamhet utanför kommunen
 • Ha en stor målgrupp utanför kommunen
 • Stärka varumärket för Uddevalla kommun
 • Medverka till inkludering av barn, ungdomar och vuxna i samhällslivet

Förening som tar emot sponsring ska

 • Göra de motprestationer som regleras i avtal
 • Redovisa hur sponsringen kommer att användas och vilken nytta den kommer att medverka till
 • Redovisa vilka målgrupper som nås som exempelvis publiksiffror och medialt utrymme.

Elitsponsringens omfattning

Avtal kan tecknas med förening eller klubb som har lag eller enskilda utövare på en hög nationell eller internationell nivå. Den ska motsvara det egna idrottsförbundets kriterier för att räknas som elitförening. Därmed ska föreningen kunna bidra till kommunens positiva utveckling.

Beslut om sponsringssamarbete hanteras av kommunstyrelsen efter beredning av dess presidium. Sponsringen handläggs objektivt och affärsmässigt utifrån de fastställda kriterierna. För att ge tydliga förutsättningar och stärka idrotter som har särskilt intresse för Uddevalla kommun beslutar och reviderar kommunstyrelsen vilka sporter/idrottsförbund som kan efterfråga elitsponsring.

Berörda idrotter

Föreningar och klubbar tillhörande följande idrottsförbund kan för närvarande prövas för elitsponsring.
1. Fotboll
2. Handboll
3. Friidrott
4. Simning
5. Innebandy
6. Parasport

Idrottsförbundens benämning av elit kan vara oklara. Kommunstyrelsen gör följande tolkning.

Idrott

Elitnivå

Fotboll

Högsta och näst högsta serien nationellt herr och dam

Handboll

Högsta och näst högsta serien nationellt herr och dam

Friidrott

Deltagande senior i SM final samt landslagsmeriter föregående/innevarande år

Simning

Deltagande senior i SM final samt landslagsmeriter föregående/innevarande år

Innebandy

 Högsta och näst högsta serien nationellt herr och dam

Parasport

Representation i landslag

Syftet med sponsring av elitidrott

Syftet med kommunens särskilda sponsring för elitidrottsföreningar är att skapa förutsättningar till en långsiktig utveckling av idrott på elitnivå. En sådan utveckling skulle gynna kommunens exponering, arbete med att stärka varumärket samt det allmänna idrottsintresset i Uddevalla och öka antalet besökare till kommunen.

 • Ha turistekonomiska effekter
 • Ha stort värde för kommunmedborgarna
 • Föreningen ska ha sitt säte i Uddevalla kommun

Elitsponsringen är inget generellt föreningsstöd, utan ska ses som ett komplement till den allmänna sponsring som riktas till övriga idrottsföreningar.

Den riktar sig till idrottsföreningar på senior elitnivå inom sporter som kommunstyrelsen särskilt beslutat om. För att ge avsedd effekt och förutsättningar till långsiktigare satsningar ska avtal och beslut normalt gälla två år. Avtal kan avbrytas om Uddevalla kommun anser att föreningen inte följer upprättat avtal eller inte uppfyller avsedda värdegrunder.

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00