IT i skolan

Uddevalla kommun arbetar aktivt för att säkerställa våra elevers digitala kompetens. Det gör vi dels för att läroplan och kursplaner ställer krav på digitalisering, dels för att vi tror på den oändliga potential de digitala verktygen erbjuder i form av inspirerande
och motivationshöjande arbetssätt.

Även ur tillgänglighets- och likvärdighetsperspektiv är datorn oslagbar. Allt material blir tillgängligt för alla genom uppläsning, översättning och språkhjälp.

Äpple - IT i skolan

Google Workspace for Education förenklar skolarbetet

Skolorna har efterfrågat verktyg som är enkla och som inte stjäl vare sig värdefull pedagogtid för tekniskt underhåll, eller alltför stora ekonomiska resurser. Google Workspace for Education erbjuder kostnadsfritt skolor och universitet ett antal molnbaserade verktyg som på olika sätt förenklar och förbättrar skolarbetet. Det är redskap för bland annat skapande av såväl texter som presentationer, hemsidor, mejl, kalender, blogg och egna hemsidor.

Google Workspace for Education och Googles egen dator Chromebook ger både personal och elever en smidig digital struktur. I kombination med andra digitala resurser, såväl resurser i tryckt material som lärarnas egna kunskapsbankar, har vi idag en stabil bas för digital pedagogisk utveckling i Uddevalla kommun.

Verktygen i Google Workspace for Education används i pedagogiskt syfte och för kommunikation och planering kring skolarbetet. Personkänslig information som till exempel pedagogiska utredningar eller åtgärdsprogram skriver personalen i helt andra, säkrade interna system. Kommunen har tecknat ett avtal med Google, vilket följs upp regelbundet av Barn- och utbildningsförvaltningen, för att stämma av såväl efterlevnad som eventuella förändringar.

När du slutar eller flyttar

När du slutar skolan eller flyttar från kommunen avslutas Google Workspace for Education/@gapp.uddevalla.se-kontot och både personuppgifter och sparat arbetsmaterial raderas. Om du som elev vill ha kvar skolarbete, bilder, filmer eller annat som finns sparat inom ramen för ditt @gapp.uddevalla.se-konto måste du själv flytta över detta till ett privat konto innan du slutar.

Kontakt

Alma Jonsson, it-pedagog

+46 522‑69 68 46

alma.jonsson@uddevalla.se

Östergatan 12

451 81 Uddevalla

Maria Resenius, förstelärare

+46 522‑69 78 70

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen

Kaserngården 1a

451 34 Uddevalla

Annika Widell, utvecklare

+46 522‑69 66 11

annika.widell@uddevalla.se

Förskolekontor

Trädgårdsgatan 2

451 31 Uddevalla

Patrik Sigvardsson, utvecklare

+46 522-69 56 82

patrik.sigvardssonl@uddevalla.se

Grundskolekontoret

Södra Hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor