Simning

Allmänt

UEIG med inriktning simning ger dig en möjlighet att träna två eller tre extra pass i veckan under skoltid. Simträningen bedrivs i Walkesborgsbadet, med cirka tio till femton minuters gångavstånd från alla skolhusen. Styrketräningen som involveras under åren på idrottsgymnasiet bedrivs på Rimnershallen tillsammans med de andra idrotterna. Varje år har även simmarna som avsikt att delta på Skol SM i simning.

Din utveckling

Din träning under åren på Uddevalla gymnasieskola kommer anpassas utefter dina förutsättningar och ambitioner för att just du ska få den utveckling du behöver för att nå dina mål. Med ständig kontakt med din klubbtränare kommer den praktiska träningen att anpassas för att passa in i ditt schema.

Innehåll

Utbildningen kommer bestå av tre delar, simträning, teori samt styrketräning. Simträningen bygger framförallt på att du som individ ska utvecklas utefter dina mål och ambitioner. De teoretiska delarna kommer innebära att du som idrottare kommer få en ökad förståelse för vad en idrottssatsning innebär och få kunskap inom flera relevanta områden inför framtiden. Styrketräningsdelen kommer bland annat bestå av teknikinstruktioner, skadeförebyggande träning samt styrketräningsprogram. I åk 1 jobbar vi med grundläggande teknik och styrka. I åk 2 jobbar vi vidare med grunderna för att mot slutet av läsåret jobba mera indiividanpassat. I åk 3jobbar vi med individanpassade träningsprogram.

Årskurs 1

Under det första året på Uddevalla gymnasieskola kommer den praktiska simträningen att inriktas på utveckling av individens färdigheter. Simträningen planeras i samråd med klubbtränare.

Förutom den praktiska simträningen innefattar det första året:

  • Grundkurs i styrketräning och tekniskt utförande
  • Skadeförebyggande träning
  • Kost
  • Samt teori inom träningslära

Årskurs 2

Simträningen under det andra året kommer innebära en fortsatt utveckling av individens färdigheter och inriktas framförallt på simteknik. Bland annat kommer vi gå igenom motstånd och framåtdrivning i vattnet. Simträningen planeras i samråd med klubbtränare.

Under det andra året kommer teorilektionerna innefatta:

  • Träningslära och träningsplanering
  • Teori inom mentalträning
  • Samt fördjupning inom kost

Årskurs 3

Simträningen under det tredje året kommer innebära en fortsatt utveckling av individens färdigheter och innebära en fördjupning inom simteknik. Simträningen planeras i samråd med klubbtränare.

Det tredje året vid Uddevalla gymnasieskola innefattar de teoretiska bitarna:

  • Fördjupad kunskap inom träningslära och träningsplanering


Våra simtränare

Adam Schön

Adam är vår simansvarig och jobbar som Huvudtränare inom Uddevalla Sim.

Ivan Lender

Ivan Lender

Ivan är simtränare och jobbar för Uddevalla Sim. Han har en lång karriär bakom sig med meriter från OS, VM och EM.

Kontakt simning

Adam Schön

Tel: 0768-40 04 23
Mail: adam@uddevallasim.se

Förslag på sidor