Barn och fritid BF

Elever vid barn- och fritidsprogrammet jobbar med skolarbete, bild

Att välja BF innebär att du inte behöver välja. Du får både yrkesexamen som leder till jobb och högskolebehörighet för vidare studier.

Detta är en utbildning för dig som är intresserad av pedagogik och vill arbeta med människor. Du lär dig att möta och leda andra människor i deras utveckling. Du läser bland annat kurser som pedagogiskt ledarskap, hälsopedagogik och kommunikation.

Apl, arbetsplatsförlagt lärande. Du kommer under delar av din utbildning ha praktik på en verksamhet. Det kan vara träningscenter (gym), skola, förskola eller anpassad grundskola.

Skolförlagd BF: År ett är ett basår där alla i klassen läser samma kurser. Inför år två kommer du göra ett val av vilken inriktning du vill välja. År två kommer du påbörja din inriktning du valt. Du kommer även ha apl. År tre kommer du fortsätta din inriktning, vara på apl samt skriva och utföra ditt gymnaisearbete.

BF som lärling: Du som väljer BF som lärling gör minst halva din utbildning på en apl-plats, vanligtvis på en förskola, grundskola eller fritidshem. Du är på apl tre dagar per vecka och på skolan i en blandad lärlingsklass på Agneberg två dagar per vecka.

Inom programmet finns två inriktningar:

Fritid och hälsa (skolförlagt)

Pedagogiskt och socialt arbete (skolförlagt och lärling)

Efter examen har du kunskaperna som behövs för att arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Du kan bland annat arbeta som barnskötare, elevassistent, stödassistent och träningsinstruktör.

Läs mer om lärling - GLU

Sociala medier

Se Skolverkets film om Barn- och fritidsprogrammet

Kontakt

Sara Schöldström, Studie och yrkesvägledare

+46 522‑69 69 48

sara.scholdstrom@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola Sinclair

Östergatan 18

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor