Barn och fritid BF

Barn- och fritidsprogrammet

Att välja BF innebär att du inte behöver välja mellan jobb efter examen eller att läsa vidare direkt på högskola eller yrkeshögskola. Du får både yrkesexamen som leder till jobb och högskolebehörighet för vidare studier.

Detta är en utbildning för dig som är intresserad av pedagogik och vill arbeta med människor. Du lär dig att möta och leda andra människor i deras utveckling. Du läser bland annat kurser som pedagogiskt ledarskap, hälsopedagogik och kommunikation.

APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kommer under delar av din utbildning ha praktik på en verksamhet så som gym, skola, förskola eller LSS verksamhet.

Skolförlagd BF: År ett är ett basår där alla i klassen läser samma kurser. Inför år två kommer du göra ett val av vilken inriktning du vill välja. År två kommer du påbörja din inriktning du valt. Du kommer även ha APL. År tre kommer du fortsätta din inrikning, vara på APL samt skriva och utföra ditt gymnaisearbete.

Inom programmet finns två inriktningar:

Fritid och hälsa (skolförlagt)

Pedagogiskt och socialt arbete (skolförlagt och lärling)

Efter examen har du kunskaperna som behövs för att arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Du kan bland annat arbeta som barnskötare, elevassistent, stödassistent och trängningsinstruktör.

Mer om BF som lärling (presentation)

Läs mer om lärling

Se Skolverkets film om Barn- och fritidsprogrammet

Kontakt

Kajsa Årebo Balsanius, studie och yrkesvägledare

+46 522‑69 68 72

kajsa.arebo-balsanius@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola agneberg

Östergatan 12

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor