Introduktionsprogrammen IM

Introduktionsprogrammen

En ny start i världens skola

Programinriktat val (IMV): är för dig som vill vidare till ett nationellt program men saknar ett eller två betyg (ytterligare begränsningar finns, prata med din SYV). Utbildningen är sökbar i Indra. Den genomförs helt och hållet på aktuellt nationellt program. Ingen koppling till IM Agneberg

Individuellt alternativ (IMA): är IMs största inriktning och är för dig:

  • som är studiemotiverad och vill bli färdig på ett år för att komma in på ett yrkes- eller högskoleförberedande program.
  • som behöver stärka din motivation och som saknar många betyg. Här läser du 1-3 år och utbildningen anpassas efter dina behov.

Språkintroduktion (IMS): är till för dig mellan 16-20 år som har utomnordisk bakgrund, studerat i svensk skola mindre än 4 år och behöver stärka dina svenskkunskaper. Fokus är inriktat på att lära sig svenska och att nå behörighet för gymnasiestudier.

Yrkesintroduktion (IMY): är för dig som vill bli redo för arbetsmarknaden och ligger långt från att bli behörig till gymnasieskolan.

Utbildningen är inte i första hand är inriktad på gymnasieexamen utan syftar till att bli anställningsbar på arbetsmarknaden. Utbildningen sker ofta i samarbete med nationella program. Det kan innebära att delar av nationella program läses kombinerat med att göra delar av grundskolan och praktik.

 

Hur går det till?

Programinriktat val startas och genomförs på motsvarande nationellt program. Du får på sommarens antagningsbesked reda på var och när upprop kommer att ske.

Individuellt alternativ, Språkintroduktion och Yrkesintroduktion: Du kallas inte till ett gemensamt upprop utan får en individuell tid. Det kommer i ett separat brev hemskickat där du blir inbjuden till ett inskrivningssamtal.

Vid detta första möte planeras din skolgång och din eventuella praktik ihop med ungdomskonsulent, vårdnadshavare och mentor. Tillsammans skriver Ni en Individuell Studieplan.

Ett vanligt missförstånd är att man kan läsa upp sina betyg vid IM, så är det inte. De ämnen du fått godkända betyg i från grundskolan får du inte läsa hos oss. Du får endast komplettera dina betyg med de ämnen du inte fått godkänt betyg i.

Ansökan

Elever i åk 9 söker till IM genom gymnasieantagningen, din Syv kan hjälpa dig att lägga till IM i din ansökan.
Är du nyinflyttad till Uddevalla eller är mellan 16-19 år utan skolgång gör du din ansökan via kommunens e-tjänst:

Ansökan till IM-programmet

Se introduktionsfilm om IM

Kontakt

Gunnar Axelsson, rektor

+46 522‑69 75 51

gunnar.axelsson@uddevalla.se

Uddevalla margretegärde och gymnasiekont

Skolgatan 2

451 31 Uddevalla

Förslag på sidor