Introduktionsprogrammen IM

Introduktionsprogrammen

En ny start i världens skola

Fem olika introduktionsprogram ger dig nya möjligheter. Via programmen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

Introduktionsprogrammen har som uppgift att möta behoven hos dig som av någon anledning inte kan eller vill gå på ett nationellt gymnasieprogram.

På Introduktionsprogrammen får du:

  • ett starkt personligt stöd
  • läsa grundskolans ämnen i din egen takt
  • praktik i kombination med studier
  • möjlighet att läsa gymnasiekurser

Du som kommer till Introduktionsprogrammen möts av mycket kompetent personal både vad gäller studier på grundskole- som gymnasienivå. Hos oss kan du läsa nästan alla ämnen på grundskolenivå som en förberedelse inför ett nationellt gymnasieprogram. Fokus är inriktat på att du ska nå behörighet för gymnasiestudier men du kan samtidigt läsa grundskoleämnen med syfte att höja ditt meritvärde (medelbetyg) för att kunna komma in på just det gymnasieprogram du önskar.

Introduktionsprogrammen

Individuellt alternativ (IMIND)

Är för dig som behöver stärka din motivation och vill vidare till ett yrkesprogram men saknar ett eller två betyg.

Individuellt alternativ utformas för enskild elev. Målet är att individuellt alternativ ska leda vidare till annan utbildning eller arbetsmarknaden.

Preparandutbildning (IMPRE)

Är för dig som är studiemotiverad och vill bli färdig på högst ett år. Du kan bli behörig till högskoleförberedande eller yrkesprogram.

Programinriktat individuellt alternativ (IMPRO)

En utbildning tänkt för dig som är inriktad på ett speciellt yrkesprogram och är nära behörighet. Två behörighetskrav för Programinriktat individuellt alternativ finns; antingen godkänt i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik samt ytterligare minst 4 ämnen eller godkänt i svenska/svenska som andraspråk samt engelska och matematik och ytterligare tre ämnen. Vilka yrkesprogram som erbjuder programinriktat individuellt alternativ kan skilja sig från läsår till läsår. Programinriktat individuellt alternativ söks via gymnasieantagningen på samma sätt som nationella program.

Språkintroduktion (IMSPR)

Är för dig som har utomnordisk bakgrund och behöver stärka Dina Svenskkunskaper.

Fokus inom utbildningen ligger inledningsvis på det svenska språket, efterhand kommer andra ämnen in i utbildningen. Målet är att du så fort som möjlig skall kunna komma vidare, in i nationella program eller annan utbildning.

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Är för dig som vill bli redo för arbetsmarknaden.

Du får mer kunskap om ett eller flera yrken som intresserar dig, målet är att du skall komma närmare arbetsmarknaden. Undervisning i skolan (svenska, engelska, matematik) kombineras med praktik och kunskaper om arbetsmarknaden.

Kontakt

Gunnar Axelsson, +46 522‑69 75 51

Rektor

gunnar.axelsson@uddevalla.se

Uddevalla margretegärde och gymnasiekont Skolgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Lennart Holm, +46 522‑69 74 26

Rektor bitr.

lannart.holm@uddevalla.se

Uddevalla margretegärde och gymnasiekont Skolgatan 2

45131 

UDDEVALLA