Ung Företagsamhet UF

Ung Företagsamhet
TravelCoaster

Travel Coaster UF

Ung företagsamhet är ett utbildningskoncept som ger gymnasieelever möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Hos oss kan du välja UF-företagande som gymnasiearbete på alla våra program och ni tar själva fram affärsidén, genomföra marknadsundersökningar och skaffar startkapital genom försäljning av riskkapitalsedlar.

Under året får du unika möjligheter att träna förmågan att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar för ditt handlande. Det finns dessutom flera tillfällen att delta på lokala, regionala, nationella och internationella arrangemang.

UF-året pågår mellan september och maj och man genomför fem moment och tre tilläggsdelar.

UF-företagandets fem moment:

  • Företagsregistrering
  • Upprättande av affärsplan
  • Säljmoment
  • Rådgivarkontakt
  • Upprättande av årsredovisning

Exempel på tilläggsdelar:

  • UF-företagets logotype
  • UF-företagets hemsida
  • Miljöplan

Kontakt

Jenny Kucera, lärare

+46 522‑69 74 38 

jenny.kucera@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola östrabo 1

Kämpegatan 36

451 32 Uddevalla

Förslag på sidor