Gäller Bygga, Bo och Miljö

Kan vi påverka den årliga kostnaden för tillsyn?

Livsmedelsverksamheter: Ja, er årliga kostnad kan sänkas om er verksamhet inte har några brister vid våra inspektioner. Ni måste också ha egna rutiner för att hitta och åtgärda brister själva. Kostnaden kan öka om ni inte löser brister som vi påpekar vid besöken. Då måste vi lägga mer tid hos er.

Det är viktigt att ni kontaktar oss om ni säljer eller lägger ner verksamheten. Vi tar ut en kontrollavgift av den som enligt våra uppgifter äger verksamheten den 1 januari.

Miljötillsyn: Det bästa sättet är att arbeta förebyggande så att risken för skadlig påverkan på hälsa och miljö minskar. Det gör att vi inte behöver lägga så mycket tid på tillsyn av er verksamhet. Kostnaden kan givetvis också öka om ni inte löser brister som vi påpekar vid besöken.