Får jag bygga något inom strandskyddat område?

Nej, grunden i lagstiftningen är att man inte får bygga något inom strandskyddat område. Det är bara vid särskilda skäl som man kan få dispens för att bygga, men det är svårt att få dispens.

Läs mer om reglerna och dispens på vår sida om strandskydd>>

Förslag på sidor