Får jag sätta ut möbler, belysning eller blomkrukor inom strandskyddat område, utanför min tomt?

Nej, alla åtgärder som syftar till att utöka sin gräsmatta/trädgård eller göra ett område mer privat med exempelvis möblering är inte tillåtet. Om du vill genomföra sådana åtgärder måste du ansöka om dispens.

Läs mer om regler och dispens på vår strandskyddssida>>

Förslag på sidor