Jag bor nära vatten, får allmänheten röra sig hur nära mitt hus som helst?

Allemansrätten är förstärkt längs stränderna, fri passage längsmed stränder ska så långt det är möjligt bibehållas. Det innebär att allmänheten ska kunna ha tillgång till strandområden.

Samtidigt måste allmänheten ta hänsyn till hemfridzonen, människor ska inte gå in på din tomt eller för nära ditt hus så att du känner dig störd. Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och rätt att få vara ostörd.

Förslag på sidor