Klagomål på utbildningen

Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen i verksamheten. Klagomål på utbildningen och synpunkter om utbildningen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och som sådana viktiga för utvecklingen av verksamheten.

Klagomål innebär ett tydligt uttryckt missnöje på utbildningen eller verksamheten som kräver respons. Om det framkommer att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder.

Klagomål tas emot på ett strukturerat sätt och återkopplas enligt rutinerna. Ett gott bemötande från oss som arbetar i verksamheten är grundläggande i det systematiska kvalitetsarbetet. Det ska präglas av öppenhet, respekt och professionalitet som är värdegrunden i Uddevalla kommun.

Mer om synpunkter och klagomål i kommunen.

Anmälan av klagomål

Om du vill anmäla ett klagomål till Uddevalla kommun gällande utbildningen på en skola eller förskola klickar du på knappen kommunel verksamhet eller på knappen Fristående verksamhet nedan beroende på vilken huvudman utbildningen har.

Om du är osäker på vilken huvudman som driver ditt barns förskola eller skola finns listor över alla enheter och deras huvudmän bakom länkarna nedan.

Förskolor

Pedagogisk omsorg

Fritidshem

Grundskolor

Gymnasieskolor


Förslag på sidor