Anpassad skola

Utbildningen i den anpassade skolan syftar till att ge dig med intellektuell funktionsnedsättning en anpassad utbildning utifrån dina egna förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan och gymnasieskolan. Kommunen erbjuder även vuxenstudier.

Förslag på sidor