Resor och inneboende

Grundskoleelever och elever i anpassad grundskola som har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts. Gymnasieelever kan ha rätt till stöd för resekostnader. Gymnasieelever som väljer att bo på studieorten kan ansöka om inackorderingstillägg.

bussäten

Läs om skolskjuts i grundskola och anpassad grundskola

Säten i en buss

Läs om elevresor/skolskjuts i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

bok

Läs skolskjutsbestämmelserna

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts regleras i skollagen och innebär att kommunen har ett ansvar för att elever som är folkbokförda i kommunen på ett säkert sätt skall ha möjlighet att ta sig till och från skolan.

Om en elev kan bli beviljad skolskjuts eller inte bedöms med hänsyn taget till vägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder (hos elev) eller någon annan särskild omständighet. Läs mer om skolskjuts

Inneboende eller inackordering

Inackorderingstillägg kan beviljas om en elev på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackorderas på skolorten eller i dess närhet. Läs mer om inackordering

Förslag på sidor