Grundskola

rimplanet

Grundskolan vänder sig till elever i åldern 6-16 år. Uddevalla är en aktiv skolstad med närmare 6 000 elever inom grundskolan. Kommunens invånarantal ökar stadigt och vi planerar för att bygga nya skolor. Källdalsskolan kommer att vara klar 2019 och det finns även planer för utbyggnad på flera skolor.

I kommunen finns 17 kommunala grundskolor och 3 fristående.

Jämföra grundskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du exempelvis se och jämföra skolornas lärartäthet, resultat från nationella prov och betyg.

Jämför grundskolor »

Skolplacering inför förskoleklass och år 6 eller 7

Elever som ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 anvisas skola utifrån i vilket upptagningsområde eleven är folkbokförd. För elever som går i årskurs 5 eller 6 på en skola där nästkommande årskurs inte finns så anvisas samtliga elever i en klass samma skola inför årskurs 6 eller 7.

Vårdnadshavarna har möjlighet att lämna önskemål om annan skola än den anvisade. Önskemålet om annan skola än den anvisade beaktas utifrån relativ närhet enligt skollagen i mån av plats på önskad skola.

Läs mer om skolplacering

Skolplacering vid inflyttning till kommunen

Vid inflyttning till Uddevalla kommun ansöker du om skolplacering för ditt barn via vår e-tjänst för vårdnadshavare. För att kunna använda tjänsten krävs det ingen inloggning. Konto skapas när man gör sin ansökan.

Platsbrist på Uddevallas grundskolor

Med anledning av ökat antal elever är flera skolor fullbelagda i många av sina årskurser. Det här får konsekvenser för nyinflyttade elever på så sätt att våra möjligheter är begränsade när det gäller att kunna erbjuda skolplacering på den skola som är belägen närmast hemmet.

Det innebär också att handläggningen för att erbjuda en plats på våra skolor ofta tar längre tid än normalt.

Skolplacering vid inflyttning »

Byta skola

Alla elever har rätt att under grundskoletiden ansöka om byte till en annan kommunal skola eller att söka till en friskola. Grundskolans rektorer strävar efter att tillmötesgå vårdnadshavarnas önskemål, men kan tvingas avslå en ansökan på grund av elevantalet i den önskade årskursen.

Läs mer om skolbyte »

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Rådhuset Kungsgatan 25-29

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00