Grundskola

Grundskolan är en obligatorisk skolform med förskoleklass samt nio läsår. Utbildningen ska bidra till personlig utveckling för alla elever och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

kalender

Läsårstider, lov och ledigheter

Ramnerödsskolans gård

Kommunens grundskolor

Glad flicka

Fritidshem

Glada ungdomar

Elevhälsa

Karta

Nya skolor som byggs

Glada pojkar

Utvecklingsarbete och nyheter

Grundskolan är obligatorisk för barn mellan sex och sexton år. Det innebär att barn har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år och börjar förskoleklass till och med vårterminen i årskurs 9.

Uddevalla har runt 6 000 elever i grundskolan. I kommunen finns 18 kommunala grundskolor och 3 fristående.

Nyinflyttad i kommunen

Vid inflyttning till Uddevalla kommun ansöker du om skolplacering för ditt barn via vår e-tjänst för vårdnadshavare.

Platsbrist på Uddevallas grundskolor

Med anledning av ökat antal elever är flera skolor fullbelagda i många årskurser. Det här får konsekvenser för nyinflyttade elever på så sätt att våra möjligheter är begränsade när det gäller att kunna erbjuda skolplacering på den skola som är belägen närmast hemmet.

Det innebär också att handläggningen för att erbjuda en plats på våra skolor ofta tar längre tid än normalt.

Skolplacering vid inflyttning »

Platsbristen påverkar möjligheten att byta skola

Alla elever har rätt att under grundskoletiden ansöka om byte till en annan kommunal skola eller att söka till en fristående skola. Den platsbrist som för närvarande råder på Uddevallas kommunala grundskolor gör att vi på grund av organisatoriska och ekonomiska skäl kan ha svårt att bevilja bytesansökningar till de kommunala skolorna.

Läs mer om skolbyte »

Skolskjuts vid inflytt eller byte av skola

Det är viktigt att tänka på att val av skola är av betydelse för att eventuellt beviljas skolskjuts. Vid val av annan skola än den kommunen skulle placerat på, är man inte alltid berättigad skolskjuts. Vid frågor kontakta skolskjutshandläggare.

Skolskjutsregler »

Jämföra grundskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du exempelvis se och jämföra skolornas lärartäthet, resultat från nationella prov och betyg.

Jämför grundskolor »

 

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan

grundskolan@uddevalla.se

Södra Hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor