Trygghet, säkerhet

Händer

Alla förskolor och skolor ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter. Vi ska även arbeta aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa behandlade.

Till sin hjälp har förskolorna och skolorna olika verktyg, bland annat en likabehandlingsplan, eller Plan mot diskriminering och kränkande behandling som är den korrekta benämningen.

Det finns två lagar som skyddar barn och elever från diskriminering och kränkningar: Skollagens kapitel 6 som avser kränkande behandling och Diskrimineringslagen.

Förslag på sidor