Förskola och barnomsorg

Barnhänder som målar med fingerfärg.

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn i åldern ett till fem år kan få plats i förskola eller i pedagogisk omsorg hos dagbarnvårdare. Uddevalla erbjuder verksamhet med ett brett utbud. Verksamheten bedrivs av kommunen eller av en fristående huvudman. Du ställer dig i samma kö oavsett om du önskar fristående eller kommunal verksamhet för ditt barn.

Förskolorna har öppet cirka 06.30-18.30. För dig som arbetar kvällar/helger/nätter finns en dygnet-runt-öppen pedagogisk verksamhet.

Dygnet-runt-öppen verksamhet

För dig som arbetar kvällar, nätter och helger finns pedagogiska verksamheten Fyren. Fyren tar emot barn i åldrarna 1-13 år. Läs mer om Fyren

Kommunen har inte lagstadgad skyldighet att erbjuda dygnetruntomsorg men erbjuder ett begränsat antal platser. Det är stor efterfrågan och kö till dessa platser och du kan inte garanteras placering i just denna verksamhet.

 

Finskt förvaltningsområde

Uddevalla kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att du som har finsk anknytning har rätt till förskola för ditt barn, helt eller delvis, på finska. Finsk anknytning kan exempelvis innebära:

  • född i Finland eller
  • minst en förälder född i Finland eller
  • minst en mor-/farförälder född i Finland.

Ditt barn behöver alltså inte ha finska som sitt modersmål.

Fritidshem  

Fritidshemsverksamheten vänder sig till barn som går i förskoleklass till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Verksamheten bedrivs av kommunen eller av en enskild huvudman.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00