Mottagning av nyanlända barn och elever

Bryggan

De nyanlända eleverna är barn och ungdomar som invandrat till Sverige av olika skäl, och har börjat eller står inför att börja på grund- eller gymnasieskolan. I begreppet ingår att eleverna inte kan prata svenska. Nyanlända elever har rätt till särskild introduktion i skolan.

Asylsökande barn erbjuds förskola, skola och fritidshem på samma villkor som svenska barn. Däremot omfattas de inte av skolplikten.

Nyanlända barn och elever får en placering på följande sätt:

  • Vårdnadshavare tar kontakt med kontaktcenter i Uddevalla.
  • Kontaktcenter hjälper vårdnadshavare med information om hur de ansöker om plats och hur de lämnar inkomstuppgifter till förskola, grundskola och fritids.
  • När förskolans/skolans personal får kännedom om barnet/eleven, kallar de familjen på inskrivningssamtal där man informerar om verksamheten och skolstarten.
  • När eleven fått en skolplacering i Uddevalla kommun, sker skolstart.

Förskolan

I förskolan får barnen möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Modersmålsstödet ska vara en integrerad del i den vardagliga verksamheten och ingå så långt som möjligt i alla förskolans förekommande aktiviteter.

Grundskolan

Alla barn mellan 6 och 16 år som kommer till Uddevalla från ett annat land får sin första skoltid på mottagningsenheten Bryggan. Här får barnen lära sig mer om den svenska skolan och om Uddevalla.

På Bryggan arbetar kunniga och erfarna speciallärare, lärare och studiehandledare med kartläggning och undervisning. Läs mer om Bryggan

Gymnasieskolan

Språkintroduktion

Språkintroduktion är en utbildning för dig med annat modersmål och som nyligen har kommit till Sverige. Även du som varit i Sverige en längre tid men ännu inte lärt dig så mycket svenska är hjälpt av att läsa språkintroduktion. På språkintroduktion lär du dig det svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället. Här läser du 1-3 år och utbildningen anpassas efter dina behov.

Språkintroduktion för nyanländ är öppen för dig som nyligen har kommit till Sverige. Du får hjälp med att utveckla dina språkkunskaper så du får ett stort och rikt ordförråd. Detta är viktigt för att du ska klara dina studier på ett gymnasieprogram. Du får också lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar och vilka dina möjligheter är inom vårt skolsystem. Undervisningen utformas så att du kommer vidare med dina studier.

Språkintroduktion finns på olika nivåer. Du kan läsa i startgruppen, mot målen i årskurs 3, mot målen i årskurs 6 eller mot målen i årskurs 9. Här får du möjlighet att kombinera dina studier i svenska språket med kurser inom olika ämnesområden som du kan vara intresserad av. Detta ger dig möjlighet att sedan söka vidare till gymnasieskolans program.

Du kan kombinera dina studier med Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Våra praktikplatser finns inom de flesta yrkesområden.

Ansökan till IM-programmen »

Förslag på sidor