Gäller Bygga, Bo och Miljö

Behöver jag marklov för att gräva eller fylla upp så jag ändrar nivån på min tomt?

Ja, om du ändrar marknivån mer än cirka 0,5 meter behöver du ett marklov. Utanför planlagt område krävs inte marklov om inte områdesbestämmelser med utökad lovplikt gäller. Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet och att du ska klara din egen vattenavrinning.

Marklov>>