Gäller Bygga, Bo och Miljö

Jag har en egen brunn, hur vet jag om jag kan dricka vattnet?

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn är det viktigt att kontrollera så att det inte finns bakterier eller andra mikroorganismer i vattnet. Det gör du genom att beställa en vattenanalys hos ett laboratorium.

Eget dricksvatten>>