Gäller Bygga, Bo och Miljö

Vem kan söka bostadsanpassning?

Du som har bestående funktionsnedsättning till exempel

  • rörelsehinder,
  • nedsatt syn, 
  • kognitivt funktionshinder eller
  • allergi

som medför att du behöver anpassa din bostad kan söka bidrag för anpassning av bostaden.

Bostadsanpassning>>