Hur kan jag bli av med störande fåglar?

Du kan själv minska problem med störande fåglar. Se till att det inte finns någon mat som lockar fåglarna, och håll uteplatser fria från material som kan användas för att bygga bo. Den som äger en fastighet (fastighetsägaren) ansvarar för att minska problemen med störande fåglar.

Störande fåglar>>

Förslag på sidor