Vad är unikt med Skäretskolan?

Skäretskolan blir ett fantastiskt skolhus när det gäller lärmiljöerna. I den moderna F-6 skolan kommer det att finnas bibliotek, hemkunskapssal, labsal och salar för musik och andra estetiska ämnen.

Skolan byggs för att ha en undervisning som håller i många år framöver. Det blir en fin och öppen skola med ett stort och ljust trapphus i mitten, som ansluter till elevernas hemvister. Taket på idrottshallen kommer att bli en aktivitetsplan.

Rubrik frågor och svar

Förslag på sidor