Varför ska en skola byggas vid Skäret?

Området söder om Byfjorden har varit och är under expansiv utveckling. Vi ser ett stort behov att öka antalet skolplatser i upptagningsområdet både på kort och lång sikt, för att möta befolkningstillväxten i området.

Rubrik frågor och svar

Förslag på sidor