Så här fördelas en krona i kommunens verksamheter

Här har vi delat en krona i olika stora delar för att visa hur mycket olika verksamheter kostar. Vård, skola och omsorg står tillsammans för cirka 83 procent av kommunens verksamhet.

  1. Gata och park 3 öre
  2. Kultur och fritid 4 öre
  3. Gymnasieskola 10 öre
  4. Individ och familjeomsorg 7 öre
  5. Insatser enligt LSS/SFB 10 öre
  6. Förskola 10 öre
  7. Grundskola 16 öre
  8. Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 20 öre
  9. Övrigt 20 öre

Kontakt

Bengt Adolfsson, ekonomichef

+46 522‑69 60 15

bengt.adolfsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor