Krisorganisation

Uddevalla kommun har en beredskap samt en bestämd organisation för att möta olika hot, påfrestningar och störningar i samband med kris och katastroflägen. Målsättningen med krisorganisationen och krishanteringen är att mildra påfrestningarna under kriser och att samordna de resurser som krävs. 

Planering och utveckling av kommunens krisorganisation samordnas av Kommunledningskontoret och Enheten för trygghet och samhällsskydd. Uddevalla kommun samverkar kontinuerligt med andra samhällsaktörer som andra kommuner, Länsstyrelsen i Västra Götaland och polisen. Samverkan sker både i förberedande syfte och under en krishantering. 

Förslag på sidor