Uddevalla tätort, område söder

Beskrivning och plan för kommunens lekplatser

Bohusgården

Adress: Nordens väg

Historik: Anlagd på 1970-talet

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Bohusgården

Skogstorpsvägen

Adress: Skogstorpsvägen

Historik: Anlagd på 1970-talet. Upprustad 2007

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Nedlägges. Byggs en ny med en central plats för Kapelle (tre blir en)

Lekplats Skogstorpvägen

Slupen

Adress: Parkgatan

Historik: Anlagd på 1960-talet. Delvis upprustad 80- och 90-talet

Nuläge: Anpassad för barn 0-12  år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Parkgatan, Slupen

Kv. Barken, Walkeskroken

Adress: Tjärhovsgatan

Historik: Anlagd på 1970-talet. Upprustad 2004

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Nedlägges

Lekplats Kv. Barken, Walkeskroken

Teaterplantaget

Adress: Asplundsgatan

Historik: Anlagd 2005. Utökad med fler nya lekredskap mellan 2010-2015 och nytt fallunderlag i form utav gummiasfalt. 

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år. Välbesökt och uppskattad lekplats.

Förslag: Bevaras

Lekplats Teaterplantaget

Borgen

Adress: Hagarnevägen

Historik: Anlagd på 1970-talet. Upprustad 1994

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år. Populär bland dagbarnvårdare och småbarnsföräldrar

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Hagarnevägen (Borgstigen)

Östra

Adress: Sigelhultsvägen-Västgötavägen

Historik: Anlagd på 1950-talet. Upprustad 1994 och 2002 och 2009.

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Sigelhultsvägen-Västgötavägen (Östra)

Margretegärdeparken

Adress: Skolgatan

Historik: Anlagd 1998. Viss upprustning 2009

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år. Mycket populär bland småbarnsföräldrar i centrum.

Förslag: Bevaras

Lekplats Margretegärdeparken

Brattplan

Adress: Bävebäcksgatan

Historik: Anlagd på 1970-talet. Upprustad 1985, 1994 och totalupprustning 2015

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år. Mycket populär bland dagbarnvårdare och småbarnsföräldrar

Förslag: Bevaras

Lekplats Brattplan

Bangatan

Adress: Bangatan

Historik: Anlagd på 1980-talet

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Nedlägges. Byggs en ny vid Skolgatan-Föreningsgatan

Lekplats Bangatan

Kontakt

Kundtjänst Samhällsbyggnad, +46 522‑69 64 00

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00