Gäller grundskolan

Hur säger jag upp mitt barns fritidsplats?

Om platsen inte längre behövs måste vårdnadshavare säga upp platsen via appen Edlevo. Upp­­sägnings­tiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen gjordes. Under upp­sägningstiden ska för­äldra­avgift betalas, även om platsen inte utnyttjas.

Har du fördelad faktura? Läs mer om vad som gäller vid uppsägning.