Starta enskild verksamhet

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Enskilda det vill säga ett företag, en förening, en stiftelse m.m. kan ansöka hos kommunen om godkännande som huvudman för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för verksamheter som anordnas av kommunen ska godkännande och bidrag lämnas.

Kommunalt bidrag är barnomsorgspeng som följer varje barn oavsett vilken form av barnomsorg vårdnadshavarna väljer. Det är hemkommunen som ska lämna barnomsorgspeng för varje barn som har tagits emot i verksamheten.

Kommunen godkänner verksamheten

Godkännande söks hos Barn och utbildningsförvaltningen. Om verksamheten godkänns, får huvudmannen ersättning från kommunen för antalet inskrivna barn. Verksamheten står under tillsyn av kommunen.

Ansökan att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Kontakt

Anders Bengtsson, +46 522‑69 80 74

Utredare

anders.bengtsson@uddevalla.se

Barn och utbildningskontor Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00