Gäller grundskolan

Kan mitt barn få busskort för resor till och från skolan?

Elever i grundskola och anpassad grundskola kan få skolskjuts, busskort eller skolskjuts i bil om de antingen har en tillräckligt lång väg till skolan, om det finns farliga platser längs vägen, eller om eleven har funktionshinder.

Elever i gymnasieskolan har enligt vissa villkor rätt till kostnadsfria elevresor till/från sin gymnasieskola. För elever som går i anpassad gymnasieskola kan de i stället ha rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Alla elever som anser att de är i behov av skolskjuts eller elevresor behöver skicka in en ansökan. Skolskjutsen förlängs inte automatiskt över flera läsår utan en ny ansökan måste lämnas in för varje elev inför varje nytt läsår.

Läs mer om skolskjuts eller elevresor