Mer om IM

Mer om IM

Hur går det till?

När du kommer till oss träffar du en Lots och en Ungdomskonsulent. I ert första möte planeras din skolgång och din praktik. Tillsammans skriver Ni en Individuell Studieplan. Lotsen har hand om allt i skolan och Konsulenten ansvarar för praktik och vägledning inför framtida val. Du studerar på skolan 2-5 dagar i veckan och varje dag består av 4-5 lektioner. Hur just din planering ser ut beror på dina förutsättningar, behov och dina mål.

Dina mål är vår utgångspunkt. För att hjälpa dig på bästa sätt har vi många vuxna i skolan med olika kompetenser. Lärartätheten är hög och vi jobbar med små studiegrupper. Vårt elevhälsoteam med skolsköterska och kurator finns alltid i huset och som stöd finns också en specialpedagog, en socialpedagog och fyra ungdomskonsulenter. Vi alla arbetar för dig och din trygghet.

Ungdomar mellan 16-20 år som kommer till Sverige från utomnordiska länder får på Språkintroduktion en god grund för fortsatta studier eller för vägen ut i arbetslivet. Fokus är inriktat på att lära sig svenska och att nå behörighet för gymnasiestudier.

Studieverkstaden

I vår studieverkstad kan du läsa kurser på gymnasienivå som t ex svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religion osv. I studieverkstaden har du stort inflytande över dina studier och du får individuell coaching för att nå dina mål. Studieverkstan är ett flexibelt alternativ för dig som inte vill eller kan gå på något av de övriga Gymnasieprogrammen.
Du som hoppat av ett gymnasieprogram har möjlighet att fortsätta läsa gymnasiekurser med ett individuellt upplägg. Det finns möjlighet att kombinera studier med praktik i Studieverkstan.
På Introduktionsprogrammen kan du också få möjlighet att validera dina språkkunskaper och få med dig ett Språkpass som gäller i hela Europa.

NIKE

Du som behöver extra stöd och stöttning för att hitta motivationen kan erbjudas en mer kreativt inriktad skolform via NIKE Ungdom. Här sysslar du bland annat med estetisk utvecklande verksamhet, studiebesök på lokala företag, gruppstärkande aktiviteter m m. Målet är att hitta rutiner i vardagen, skapa ett kontaktnät och stärka din självbild.

Förslag på sidor