Källsortering och återvinning

Tack vare att du sorterar återvinns ditt avfall till nya produkter. Förpackningar och tidningar ska sorteras och lämnas till återvinning, då bidrar du till att minska belastningen på vår miljö. Speciellt viktigt är det att du sorterar och lämnar in ditt farliga avfall, då ser vi till att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Källsortering

När du källsorterar tar du ansvar för miljön, vi måste alla hjälpas åt att källsortera vårt avfall. Matavfall och restavfall sorteras i två olika kärl. Matrester läggs i det bruna kärlet och restavfallet i det gröna kärlet.

Återvinningsstationer

Förpackningar som glas, plast, papper och tidningar som är sorterade lämnas på återvinningsstationerna. Uddevalla Energi är tömningsentreprenör för samtliga återvinningsstationer i kommunen.

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som äger och driver återvinningscentralerna.

Är det fullt i kärlen eller behöver återvinningsstationerna städas?
Kontakta FTI via telefon 0200-88 03 11eller besök deras hemsida www.ftiab.se

Förpacknings- och tidningsinsamling

I Uddevalla kommun finns ett 20-tal återvinningsstationer. Återvinningsstationerna är obemannade men tillgängliga dygnet runt.

På återvinningsstationerna finns behållare för:

  • Tidningar
  • Papp/kartong
  • Metallförpackning
  • Hård/mjukplast
  • Glas

Återvinningscentraler

Grovsopor, el- och byggavfall, trädgårdsavfall, vitvaror, elektriska/elektroniska produkter och farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna Havskuren i Uddevalla och Aröd i Ljungskile.

Du behöver ett passerkort för att besöka dessa återvinningscentraler.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00