Kommunfullmäktiges ordförande Christina Nilsson

Intervju med Christina Nilsson som är kommunfullmäktiges ordförande i Uddevalla.

Vad ansvarar kommunfullmäktige för?

- Kommunfullmäktige består av folkvalda politiker och är det högsta beslutande organet i en kommun. Man brukar säga att kommunfullmäktige är kommunens riksdag medan kommunstyrelsen är kommunens regering.

Kommunfullmäktige har ett brett ansvarsområde och beslutar bland annat om hur hög kommunalskatten ska vara och hur kommunens budget ska se ut.

Vad skulle du säga är kommunfullmäktiges viktigaste uppgift?

- Valet till kommunfullmäktige görs vart fjärde år i samband med valet till Sveriges riksdag. Politikerna i kommunfullmäktige speglar alltså resultatet av kommunvalet. Det är också kommunfullmäktige som beslutar om vilka politiker som ska ingå i kommunstyrelsen och kommunens andra nämnder. Så kommunfullmäktige är Uddevallabornas folkvalda representanter vilket är vår viktigaste uppgift.

Kan du ge exempel på ärenden som kommunfullmäktige hanterar?

- Jag har redan nämnt att kommunfullmäktige beslutar om kommunalskatten och kommunens budget. Men kommunfullmäktige beslutar om flera andra frågor, som exempelvis namngivning av gator och platser samt avgifter för vatten och sopor.

Det är också kommunfullmäktige som tar upp de medborgarförslag som kommer in till Uddevalla kommun. Två gånger om året anordnar vi allmänhetens frågestund på våra möten. Då man är välkommen att ställa sina frågor direkt till ordföranden i nämnder och bolag, kommunalråd och partiernas gruppledare.

Hur kan man följa kommunfullmäktiges möten?

- Kommunfullmäktiges möten är öppna, så man är välkommen till Bohusläns museum för att delta på plats. Man kan också följa vår webbsändning både live och i efterhand. Om man vill läsa kommunfullmäktiges möteskallelser och mötesprotokoll, så finns dessa på uddevalla.se. där man också kan prenumerera på dem.

Hur gör man för att få kontakt med en politiker i kommunfullmäktige?

- Om man vill kontakta någon av oss så finns alla kontaktuppgifter i vårt register över förtroendevalda på uddevalla.se.

Så jobbar en politiker – mer information

På vår samlingssida hittar du alla intervjuer och vi fyller på sidan löpande. Du kan också läsa vanliga frågor och svar om en kommuns organisation och styrning.