Kommunalråd och oppositionsråd

I Uddevalla finns två kommunalråd, de representerar den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande. Oppositionsrådet är andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Martin Pettersson (SD)

Kommunalråd

Telefon: 0522-69 61 01
E-post: martin.pettersson@uddevalla.se
Huvudområden

Kommunövergripande och regionala frågor,
näringsliv, personal, ekonomi och finansfrågor.

Se samtliga uppdrag

Ingemar Samuelsson

Henrik Sundström (M)

Kommunalråd

Telefon: 0522-69 61 02
E-post: henrik.sundstrom@uddevalla.se

Huvudområden
Kommunövergripande och regionala frågor,
näringsliv, personal, ekonomi och finansfrågor.

Se samtliga uppdrag

Monica Bang Lindberg

Ingemar Samuelsson (S)

Oppositionsråd

Telefon: 0522-69 61 03
E-post: ingemar.samuelsson@uddevalla.se

Huvudområden
Kommunövergripande och regionala frågor,
näringsliv, personal, ekonomi och finansfrågor.

Se samtliga uppdrag

Christer Hasslebäck

Förslag på sidor