Kommunalråd och oppositionsråd

I Uddevalla finns tre kommunalråd, två representerar den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande. Oppositionsrådet representerar den politiska oppositionen och är andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ingemar Samuelsson (S)

Kommunalråd

Telefon: 0522-69 61 01
E-post: ingemar.samuelsson@uddevalla.se

Huvudområden
Kommunövergripande frågor
Regionala frågor
Näringsliv, personal och ekonomi

Se samtliga uppdrag

Ingemar Samuelsson

Evy Gahnström (V)

Kommunalråd

Telefon: 0522-69 61 02
E-post: evy.gahnstrom@uddevalla.se

Huvudområden
Arbetsmarknads- och integrationsfrågor

Se samtliga uppdrag

Evy Gahnström

Carin Ramneskär (M)

Oppositionsråd

Telefon: 0522-69 61 03
E-post: carin.ramneskar@uddevalla.se

Huvudområden
Kommunövergripande frågor
Regional utveckling
Näringsliv, ekonomi och hållbar utveckling

Se samtliga uppdrag

Carin Ramneskär

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00