Kommunalråd och oppositionsråd

I Uddevalla finns två kommunalråd, de representerar den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande. Oppositionsrådet är andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ingemar Samuelsson (S)

Kommunalråd

Telefon: 0522-69 61 01
E-post: ingemar.samuelsson@uddevalla.se

Huvudområden

Kommunövergripande och regionala frågor,
näringsliv, personal, ekonomi och finansfrågor.

Se samtliga uppdrag

Ingemar Samuelsson

Monica Bang Lindberg (L)

Kommunalråd

Telefon: 0522-69 61 02
E-post: monica.bang-lindberg@uddevalla.se

Huvudområden
Långsiktig samhällsplanering, miljö och klimatfrågor.

Se samtliga uppdrag

Monica Bang Lindberg

Christer Hasslebäck (UP)

Oppositionsråd

Telefon: 0522-69 61 03
E-post: christer.hassleback@uddevalla.se

Huvudområden
Kommunövergripande frågor, regionala frågor,
infrastruktur, näringsliv, personal och ekonomi.

Se samtliga uppdrag

Christer Hasslebäck

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00