Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ. I de rådgivande organen finns representanter för olika intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Dessa råd är:

  • Hälsopolitiska rådet
  • Ungdomsfullmäktige
  • Kommunala rådet för äldre
  • Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00