Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ. I de rådgivande organen finns representanter för olika intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Dessa råd är:

  • Hälsopolitiska rådet
  • Ungdomsfullmäktige
  • Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom utbildnings-, kultur och fritids- och samhällsbyggnadsfrågor
  • Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00