Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ. I de rådgivande organen finns representanter för olika intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Dessa råd är:

Förslag på sidor