Förvaltningar

Förvaltningarna består av anställda tjänstepersoner som utför det arbete som de förtroendevalda politikerna har beslutat om. Kommundirektör Malin Krantz är kommunens ledande tjänsteperson.

Fem förvaltningar i Uddevalla kommun

Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden och Uddevalla kommun har fem olika förvaltningar. Varje förvaltning har en egen webbsida där du hittar mer information om förvaltningens uppdrag och arbetsområde.

Stadshuset

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00