Förvaltningar

Förvaltningarna består av anställda tjänstepersoner som utför det arbete som de förtroendevalda politikerna har beslutat om. Kommundirektör Malin Krantz är kommunens ledande tjänsteperson.

Fem förvaltningar i Uddevalla kommun

Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden och Uddevalla kommun har fem olika förvaltningar. Varje förvaltning har en egen webbsida där du hittar mer information om förvaltningens uppdrag och arbetsområde.

Stadshuset

Förslag på sidor