Bolag och stiftelser

Uddevalla kommun äger helt eller delvis ett antal bolag och utser ledamöter i några stiftelser. Här hittar du en kort information om de kommunala bolagen och stiftelserna.

Uddevalla Utvecklings AB

Uddevalla Utvecklings AB är ett moderbolag i en koncern där bland annat Uddevalla Turism AB, Uddevalla Hamnterminal AB med dotterbolag, Uddevalla Omnibus AB med dotterbolag och Uddevalla Energi AB med dotterbolag ingår. Bolagets syfte är att skapa en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande, bolaget har inga anställda.

Uddevalla Vatten AB är moderbolag till Västvatten AB.

Mer information hittar du på respektive bolag/organisations hemsida.

Bolag

Uddevalla Utvecklings AB 100 %

Uddevalla Turism AB  100 % 

Uddevalla Hamnterminal AB 100 %

SwanFalk Shipping AB 100 %

Uddevalla Omnibus AB 100 %

Lysekils Busstrafik AB 100%

Uddevalla Energi AB 100 %

Uddevalla Energi Elnät AB 100 %

Uddevalla Energi Värme AB 100 %

Uddevalla Kraft AB 100 % 

Bohusgas AB 100 %

Uddevalla Vatten AB 100 %

Västvatten AB  53 %

Fyrstadsflygplats AB 16 %

Regionteater Väst AB 9%

Mediapoolen Västra Götaland AB 16,67 %

Stiftelser

Uddevallahem

Ljungskilehem

HSB, Stiftelsen Jakobsberg

Gustafsbergsstiftelsen

Förslag på sidor