Kommundirektör

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och biträder kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt över nämnder, bolag och stiftelser.

Kommundirektören ska ta de initiativ som erfordras med anledning av uppsiktsplikten.

Kommundirektörens uppdrag är även att utveckla och effektivisera kommunen som organisation genom att tillse att principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll finns och används, samt skapa helhetssyn, driva och leda de kommunövergripande och koncerngemensamma strategiska frågorna.

Kommundirektör Peter Larsson

Kontakt

Peter Larsson, +46 522‑69 60 07

Kommundirektör

peter.larsson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00