Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Gösta Dahlberg

Intervju med Gösta Dahlberg som är kultur- och fritidsnämndens ordförande i Uddevalla.

Vad ansvarar kultur- och fritidsnämnden för?

- Som namnet avslöjar så har vi ansvar för saker som är kopplade till kulturlivet och fritiden i Uddevalla kommun. Vi ska till exempel se till att det finns anläggningar och platser för fritidsaktiveter. Det kan handla om alltifrån konstgräsplaner, vandringsleder och badplatser till Emaus lantgård.

Vårt fokus är främst på barn- och unga och där spelar den kreativa kulturskolan en viktig roll. Andra områden är att ge stöd till föreningslivet och att ansvara för kulturmiljöer och kulturminnesvård.

Vi tittar även på aktiviteter för äldre 65+ och aktivitetsbidrag i föreningsbidragen. Så vi har helt klart ett brett ansvarsområde vilket är krävande och roligt på samma gång.

Vad skulle du säga är kultur- och fritidsnämnden viktigaste uppgift?

Att skapa en meningsfull fritid för våra barn och unga. Det är oerhört värdefullt att få vara med i ett sammanhang och känna gemenskap med andra. En aktiv och rolig fritid är viktigt för folkhälsan och gör mycket gott.

Kan du ge exempel på ärenden som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för?

Vi får en hel del remisser från samhällsbyggnadsförvaltningen som vill att vi ska yttra oss i frågor som rör utformning. Det kan exempelvis handla om hur en byggnad ska se ut för att passa in i en viss kulturmiljö.
Det blir även flera medborgarförslag som kan röra önskemål om utegym och nya cykelleder. Vi tittar också på utredningar och kartläggningar som ska hjälpa oss att planera och satsa klokt inför framtiden.

Hur kan man följa kultur- och fritidsnämnden möten?

Man hittar alla våra protokoll och kallelser på uddevalla.se där det finns möjlighet att prenumerera. Då får man ett mejl så fort vi publicerar någon ny handling.

Hur får man kontakt med en politiker i kultur- och fritidsnämnden?

Man får gärna mejla och kontakta oss, all kontaktinformation finns i registret över förtroendevalda på uddevalla.se. Vi försöker och vill vara så tillgängliga vi bara kan.