Kultur och fritidsnämnden

Anslag

Beslutande organ

Kultur och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

26 oktober 2023

Datum då anslaget sätts upp

2 november 2023

Datum då anslaget tas ned

Det finns inget avpubliceringsdatum

Förvaringsplats för handlingarna

Kultur och fritidsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Emma Osbakk Malmström