Kultur och fritidsnämnden

Anslag

Beslutande organ

Kultur och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

23 november 2023

Datum då anslaget sätts upp

29 november 2023

Datum då anslaget tas ned

Det finns inget avpubliceringsdatum

Förvaringsplats för handlingarna

Kultur och fritidsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Emma Osbakk Malmström