Kommunfullmäktige 2024-02-14

Tillkännagivande

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

14 februari 2024

Datum då tillkännagivande sätts upp

6 februari 2024

Datum då tillkännagivande tas ned

Det finns inget avpubliceringsdatum

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för tillkännagivande

Markus Hurtig