Trafiksignaler

Kommunen ansvarar för 13 trafikljusanläggningar. Drift och underhåll av trafikljusanläggningar sköter kommunens entreprenör, Uddevalla Energi Elnät AB.

Felavhjälpning trafikljus

Felavhjälpning trafikljus prioriteras enligt följande:

Omedelbar åtgärd

  • Röd och grön lampa är ur funktion

Åtgärd inom ett dygn

  • Gulblink

Utöver ovanstående gör vi en tillsyn en gång i veckan och en årlig översyn av alla trafikljusanläggningar.

Observera att trafikljusanläggningen i korsningen Västerlånggatan-Kungsgatan är uppdelad i två delar. Gående ska stanna vid mittrefugen för att försäkra sig om att trafiksignalen lyser grönt även i den andra delen av övergången.

Planerat underhåll trafikljus

Vi uppgraderar alla äldre trafikljusanläggningar och kompletterar samtliga apparatter med kommunkationsutrustning för att sedan koppla upp trafikljussignalerna till ett övervaknings- och styrningssystem.

Förslag på sidor