Gäller förskolan

När får jag erbjudande om plats i förskola efter ansökan?

När det finns en ledig plats i den verksamhet du önskat får du ett placeringserbjudande. Detta måste du svarar på, via kommunens e-tjänst, oavsett om du vill ha platsen eller inte.

Avgift tas ut från och med det datum som erbjudandet gäller under förut­sättning att vårdnadshavare tackar ja till platsen.

Läs mer om avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg.