Gäller grundskolan

Kan en elev byta grundskola?

Alla elever har rätt att under grundskoletiden ansöka om byte till en annan kommunal skola eller att söka till en friskola. Grundskolans rektorer strävar efter att tillmötesgå vårdnadshavarnas önskemål, men kan tvingas avslå en ansökan på grund av elevantalet i den önskade årskursen. Grundskolan i Uddevalla har så kallade skolbytesperioder inför varje teminsstart.

Läs mer om skolbyte.