Byta skola

Barn på väg till skolan

Byte av skola innebär att ditt barn byter skola inom Uddevalla kommun, eller utanför kommunen men är fortfarande folkbokförd i Uddevalla.

De kommunala grundskolorna i Uddevalla kommun har på grund av platsbrist stora svårigheter att bevilja bytesansökningar. Inflyttande elever kommer att prioriteras vid skolplaceringar.

För att ansöka om byte av skola måste du som vårdnadshavare göra ett skolbyte via vår e-tjänst »

I de fall ni är mer än en vårdnadshavare måste båda godkänna skolbytet.
Vårdnadshavare som söker byte och får avslag kommer att få information om möjligheter att överklaga kommunens beslut.

För att kunna använda e-tjänsten krävs e-legitimation.

Vid eventuella frågor om ditt barns skolansökan, kontakta grundskolan via e-post grundskolan@uddevalla.se.

 

Förslag på sidor