Byta skola

Barn på väg till skolan

Byte av skola innebär att ditt barn byter skola inom Uddevalla kommun, eller utanför kommunen men är fortfarande folkbokförd i Uddevalla.

From augusti 2018 kommer de kommunala grundskolorna i Uddevalla kommun att på grund av platsbrist ha stora svårigheter att bevilja bytesansökningar. Inflyttande elever kommer att prioriteras vid skolplaceringar.

För att ansöka om byte av skola måste du som vårdnadshavare göra ett skolbyte via vår e-tjänst »

I de fall ni är mer än en vårdnadshavare måste båda godkänna skolbytet.
Vårdnadshavare som söker byte och får avslag kommer att få information om möjligheter att överklaga kommunens beslut.

För att kunna använda e-tjänsten krävs e-legitimation eller ett konto. Kontot ansöker du om på e-tjänstens webbplats om du inte redan har ett konto sedan tidigare.

Gör så här:

1. Logga in på e-tjänsten
2. Välj fliken Grundskola
3. Ange 1-3 enheter där du vill att ditt barn ska gå
4. Klicka på Fortsätt
5. Ange aktuella kontaktuppgifter
6. Klicka på Fortsätt
7. Ange vilket barn ansökan gäller
8. Klicka på Fortsätt
9. Ange i vilken turordning enheterna ska väljas
10. Klicka på Fortsätt
11. Ange övriga uppgifter
12. Klicka på Bekräfta

En ansökningsbekräftelse kommer att skickas till er som vårdnadshavare via e-post. Om ni inte har en e-postadress skickas ett brev hem till er.

Ni kan följa ert ärende via e-tjänsten. Er ansökan kommer att behandlas så snart som möjligt av den skola som ni har sökt till.

Ett besked om antingen placering eller avslag kommer till er via e-post.

Om skolan inte har plats kommer du att få information via e-tjänsten om att er ansökan har gått vidare till ert nästahandsval (om du har anmält flera tänkbara alternativ).

Vid eventuella frågor om ditt barns skolansökan, kontakta grundskolan via e-post grundskolan@uddevalla.se.

Om du inte har tillgång till dator kan du använda dig av blanketten för skolbyte.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Södra Hamngatan 13

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00