Byta skola

Byte av skola innebär att ditt barn byter skola inom Uddevalla kommun, eller utanför kommunen men är fortfarande folkbokförd i Uddevalla. Grundskolan i Uddevalla har så kallade skolbytesperioder inför varje terminsstart.

Barn på väg till skolan

De kommunala grundskolorna i Uddevalla kommun har på grund av platsbrist stora svårigheter att bevilja bytesansökningar.

För att ansöka om byte av skola måste du som vårdnadshavare göra ett skolbyte via vår e-tjänst »
Ansökan till fristående skola görs direkt till respektive skola.

Grundskolan i Uddevalla har skolbytesperioder inför nästa teminsstart.

Skolbytesperioder 2024:
1 jan - 31 mars -24 inför höstterminsstarten -24.
1 april- 21 okt -24 inför vårterminsstarten -25.

Det räcker med att lämna en ansökan under perioden. Alla ansökningar behandlas samtidigt. Under skolbytesperioder tillämpas "skarpa byten". Det betyder att ansökan är bindande och om man placeras på skola man ansökt om förlorar man automatiskt platsen på nuvarande skolenhet.

De bytesansökningar som lämnades in fram till 31 mars -24 hanteras nu och beslut beräknas vara klara i början av maj.

I de fall ni är mer än en vårdnadshavare måste båda godkänna skolbytet.
Vårdnadshavare som söker byte och får avslag kommer att få information om möjligheter att överklaga kommunens beslut.

För att kunna använda e-tjänsten krävs e-legitimation.

Vid eventuella frågor om ditt barns skolansökan, kontakta grundskolan via e-post grundskolan@uddevalla.se.

 

Förslag på sidor