Byta skola

Barn på väg till skolan

Byte av skola innebär att ditt barn byter skola inom Uddevalla kommun, eller utanför kommunen men är fortfarande folkbokförd i Uddevalla.

De kommunala grundskolorna i Uddevalla kommun har på grund av platsbrist stora svårigheter att bevilja bytesansökningar. Inflyttande elever kommer att prioriteras vid skolplaceringar.

För att ansöka om byte av skola måste du som vårdnadshavare göra ett skolbyte via vår e-tjänst »

I de fall ni är mer än en vårdnadshavare måste båda godkänna skolbytet.
Vårdnadshavare som söker byte och får avslag kommer att få information om möjligheter att överklaga kommunens beslut.

För att kunna använda e-tjänsten krävs e-legitimation eller ett konto. Kontot ansöker du om på e-tjänstens webbplats om du inte redan har ett konto sedan tidigare.

Gör så här:

1. Logga in på e-tjänsten
2. Välj fliken Grundskola
3. Ange den skolenhet du önskar för ditt barn
4. Klicka på Fortsätt
5. Ange aktuella kontaktuppgifter
6. Klicka på Fortsätt
7. Ange vilket barn ansökan gäller
8. Klicka på Fortsätt
9. Ange övriga uppgifter
10. Klicka på Bekräfta

En ansökningsbekräftelse kommer att skickas till er som vårdnadshavare via e-post. Om ni inte har en e-postadress skickas ett brev hem till er.

Ni kan följa ert ärende via e-tjänsten. Er ansökan kommer att behandlas så snart som möjligt av den skola som ni har sökt till.

Ett besked om antingen placering eller avslag kommer till er via e-post.

Vid eventuella frågor om ditt barns skolansökan, kontakta grundskolan via e-post grundskolan@uddevalla.se.

Om du inte har tillgång till dator kan du använda dig av blanketten för skolbyte.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Södra Hamngatan 13

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00