Gäller grundskolan

Kan mitt barn få busskort för resor till och från skolan?

För elev i grundskola som är berättigad skolskjuts enligt skolskjutsreglerna beviljas eleven automatiskt busskort. Ansökan måste däremot göras vid val av annan skola än den närmsta kommunala skolan (gäller årskurs F-6), vid växelvis boende, elev som är inskriven på fritidshem på deltid och vid start i förskoleklass.

Uppfyller du kriterierna för stöd till dagliga resor kommer du att få ett busskort som du kvitterar ut på din skola.

Läs om reglerna för att få busskort och kontant reseersättning.